ترجمه مقاله برنامه ریزی تولید و پاسخگویی بار به طور بهینه ترکیب شده با قیود منبع تقاضا

مطالب دیگر:
📜جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور حسابان📜جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور ریاضی 3 تجربی📜جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور فیزیک 3 رشته ریاضی📜جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور فیزیک 3 رشته تجربی📜جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور فیزیک دهم رشته ریاضی📜بررسی روش های نوین در مدیریت مصرف بارهای صنعتی📜دانلود مثال های کاربردی با لوگو در صنعت📜دانلود پکیج آموزش تصویری ساخت و راه اندازی تابلو روان LED (همراه با نرم افزار راه انداز)📜دانلود پکیج آموزش تصویری و عملی ساخت تابلو LED ثابت (همراه با نرم افزار راه انداز)📜سازمانها به عنوان سیستم طبیعی📜ادبیات نظری و پیشینه تجربی روانشناسی روانشناختی(فصل 2)📜چارچوب نظری و پژوهش تجربی ابعاد و دیدگاه های دلبستگی(فصل 2)📜چارچوب نظری و پژوهش تجربی فراشناخت(فصل 2)📜ادبیات نظری و پیشینه تجربی عملکرد شغلی سازمانها(فصل2 پایان نامه)📜چارچوب نظری و پژوهش تجربی سازگاری(فصل 2)📜ادبیات نظری و فصل دوم هوش هیجانی (فصل 2 پایان نامه)📜فصل دوم و پیشینه تحقیقاتی انگیزش شغلی کارکنان📜ادبیات نظری و فصل دوم خودپنداری (فصل 2 پایان نامه)📜چارچوب نظری و پژوهش تجربی تعهد سازمانی(فصل 2)📜چارچوب نظری و پژوهش تجربی یادگیری خودتنظیمی(فصل 2)

برنامه ریزی تولید و پاسخگویی بار به طور بهینه ترکیب شده با قیود منبع تقاضا

چکیده :

پاسخگویی بار (DR) ، مشارکت مشتری در سیستم های قدرت را گسترش می دهد و به یک تغییر الگو ، از عملکرد ساده به عملکرد تعاملی در سیستم های قدرت ، به علت پیشرفت فناوری شبکه هوشمند، منجر می شود. بنابراین مدل کردن مشخصه مشتری در DR مهم می باشد. این مقاله اطلاعات مشتری را به عنوان اطلاعات ثبت نام و مشارکت DR پیشنهاد می دهد ، بنابراین شاخص هایی برای ارزیابی پاسخ مشتری از قبیل دامنه DR ، مدت زمان و هزینه فراوانی و نهایی ارائه می شود. مشخصه های پاسخ مشتری بوسیله این اطلاعات مدل شده است. این مقاله همچنین مفهوم جدید منابع تولید مجازی را معرفی می کند که هزینه های نهایی به روش مشابه هزینه های نهایی تولید معمولی مطابق اطلاعات مشتری محاسبه شده است. در نهایت ، برخی از قیود DR با استفاده از اطلاعات مدل شده در این مقاله به همراه پرچم های وضعیت مختلف دستکاری و بیان شده است. برنامه ریزی بهینه ترکیب شده با تولید و DR ، با حداقل کردن هزینه بهره برداری سیستم شامل هزینه های تولید و DR به همراه قیود تولید و DR در این مقاله پیشنهاد داده شده است

تحقیق کارشناسی ارشد برق

شامل

اصل مقاله لاتین الزیویر 2012

فایل ورد 26 صفحه