تحقیق اساسنامه شركت سهامی خاص تربت گستر

مطالب دیگر:
📚تحقیق ضعف در تفكر/ حل مساله (اختلال در رياضيات)📚تحقیق ناتواني هاي افتراقي (اختلال در خواندن)📚تحقیق اختلال نقص در توجه (آموزش حروف)📚تحقیق اختلال در هجي كردن (وارونه و قرينه نويسي)📚تحقیق ناتواني هاي بيان نوشتاري (اختلال در جمله نويسي و انشاء)📚پاورپوینت سرمایه گذاری وجوه مازاد📚تحقیق ترميم نيروي كار مدرسه در انگلستان: تحقيقي در مورد استبداد، به همراه اصل مقاله📚پاورپوینت نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در يك بررسي تطبيقي📚پاورپوینت کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت📚پاورپوینت چالش‌ها و چشم‌اندازها در فرايند ياددهي- يادگيري تعادل‌هاي شيميايي📚پاورپوینت کارمندیابی جذب و گزینش نیروی کاری📚پاورپوینت ارتباطات📚پاورپوینت هماهنگی📚پاورپوینت خلاقیت و نوآوری در رفتار سازمانی📚پاورپوینت روند توسعه مدل برنامه‌ريزي استراتژيک HCMS📚پاورپوینت آموزش وبلاگ📚پاورپوینت گزارش‌ نويسي📚پاورپوینت چگونگی ارزشیابی کیفیت گروه های آموزشی در دانشگاه تهران📚پاورپوینت اصول و روش های كار تيمي📚پاورپوینت روابط درون بخشی و برون بخشی


ماده (1) – نام شركت:شركت سهامی خاص تربت گستر.
ماده (2) – هدف از تأسیس وفعالیت شكت تأمین نیازمندیهای جامعه با تولیداجاق گاز.
ماده(3) – موضوع وحدود فعالیت شركت عبارتست از :
1- انجام خدمات توزیع كالا.
2- انجام سایر فعالیتهای مرتبط با اهداف شركت.
تبصره1 :شركت می تواند بمنظور تحقق هدف ،موضوع وفعالیتهای مندرج در بالا،با رعایت مقررات قانونی واساسنامه قراردادهای منعقده ، از سرمایه وذخائر موجود، اعتبارات وسرمایه گذاریهای بخش دولتی ،عمومی،تعاونی،صندوق تعاون اشخاص حقیقی وحقوقی دیگر،هدایای نقدی وجنسی افراد ومؤسسات استفاده نموده واقدام به اخذ اعتبارات وتسهیلات بانكی نماید.
تبصره2 :شركت می تواند وسائل ،تجهیزات،تأسیسات،انبارها،سردخانه ها،فروشگاهها ودیگر اماكن ونیازمندیهای خود رابه طریق مقتضی ومقرون بصرفه تأمین نموده ودر جهت تحقق اهداف مربوط،در مؤسسات تولیدی،تعاونی ودیگرنهادهای اقتصادی سرمایه گذاری كند ویا اقدام به خرید سهام كارخانجات وموسسات دولتی وغیر دولتی نماید.
تبصره 3 : شركت می تواند با ایجاد دفاتر نمایندگی وشعب در داخل و خارج كشور امور مربوط به واردات ونیز صدور فروش كااهای موضوع مبادلات مرزی خود را تسهیل وتنظیم نماید.
ماده (4)- مدت شركت از تاریخ تأسیس نامحدود است.
ماده (5)- مركز اصلی ونشانی شركت – تربت حیدریه –كیلومتر 5 جاده تربت به گناباد شهرك صنعتی تربت حیدریه .